Sunday, May 08, 2005

TO THE FLOWERS OF HEIDELBERG

Ang tulang ito ay isinulat ni Rizal noong siya ay nag-aaral sa Germany sa Universitatsplatz 12. Habang nagagala, nakita niya ang kanyang paburitong bulaklak, ang light-blue na forget-me-nots. Isinulat niya ang tulang ito dahil naalala niya ang kanyang bayang Calamba.

Isinasaad sa tulang ito, na para bang gusto ni Rizal dalhin ang mga bulaklak ng Heidelberg sa Pilipinas upang mapaganda ang ating bayan. Sa ganitong paraan, nais ipamahagi ni Rizal sa Pilipinas at sa mga Pilipino ang kagandahang kanyang nakikita sa ibang bansa. Parang pagpapahiwatig din ito ng pagmamahal ni Rizal sa ating bayan.

Nakakatuwa ang pagkakagawa ng tulang ito, para bang isang scene sa pelikula, mayroon siyang isinaad na naiimagine namin na pababa siya ng barko at nakatingin sa kanya ang lahat ng tao, may hawak siyang bulaklak galing sa Heidelberg at hahalikan niya ito at itatapon sa mga Pilipino. At ang bulaklak na ito ang magbibigay ng kapayapaan sa bayan, kabutihan sa mga kababaihan at katapangan sa mga kalalakihan.

Ngunit sa huling taludtod, sinabi ni Rizal na kung ang mga bulaklak ng Heidelberg ay dadalihin niya dito, mawawala ang halimuyak nito. Parang inilalarawan dito ni Rizal ang kanyang katayuan bilang dayuhan sa ibang bansa, na kahit ang kanyang anyo o katawan ay nabubuhay dito, ang kanyang kaluluwa o pagkatao ay nakatanim sa kanyang Inang Bayan, ang Pilipinas. Gaya ng mga bulaklak na maiiwan ang bango at halimuyak nito sa lupang kanyang tinubuan.

Ang mga bulaklak nsa Heidelberg ay nagpapahiwatig ng kapayapaan, pag-ibig, at karangalan na nais ibigay ni Rizal sa atin. Ito ay isang napakagandang tula na isinulat ni Rizal dahil sa matinding lungkot na nadama niya sa pagtira sa ibang bansa.

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

fuck you

10:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng malinaw at malalim na paliwanag tungkol sa tula ni Rizal.

5:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

Thanks for sharing:))

4:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

wahh... thanks much.. :D this really helped me understand the poem :)

6:26 AM  
Anonymous Anonymous said...

ty pre

10:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

t.y. it helps me a lot..

1:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

Salamat talaga bro at naintindihan ko na yung tula :D

1:42 AM  
Blogger Unknown said...

thankupo...naintindhan q n ung tula

10:06 PM  

Post a Comment

<< Home