Sunday, May 08, 2005

ALLIANZA INTIMA ENTRE LA RELIGION Y LA EDUCATION

Ang Religion and Education ay ginawa ni Rizal noong siya ay nag-aaral sa Ateneo bilang isang pagsasanay sa kanyang paggawa ng mga tula. Kung ikukumpara ito sa El Embarque: Himno a la Flota de Magellan at sa Y es Español: Elcano, el Primero en dar la Vuelta al Mundo eh mas mahusay nga naman ang kanyang pagkakagawa dito. At ang tema ng tulang ito ay ang importansiya ng education at relihiyon na isinasaad sa pamagat pa lamang ng tula.

Mas madalas ang paggamit ni Rizal ng metaphor sa tulang ito kesa sa mga nasabi kanina. Ang paghahambing niya sa education at religion sa ivy at elm tree. Sinasabi niya na ang ivy ay nangangailangan ng elm tree upang hindi malanta at malungkot, na ang ivy at elm tree ay magkasama at pinapaganda ang isa’t-isa, na kaakit akit sa kapaligiran ang ivy at elm tree kung ito ay magkasama. Tulad ng education at religion, na kung hindi daw dahil sa relihiyon hindi magtatagumpay ang education. Sa unang taludtod makikita agad ang pagka relihiyoso ni Rizal, sa mga linyang “And woe to the being who blindly casts aside, the wise doctrines of saintly Religion, from its pure stream nefariously fleeing.”

Sa ikalawang taludtod naman, nahati ang aming grupo tungkol sa pagdidiskusyon ng unang kalahati ng taludtod. Mayroon sa amin na hindi maintindihan ang sinasabi ng tula, kung ang binabanggit tungkol sa grapevine ba ay mabuti o hindi dahil sinabi na pompous ito, may ilan naman nagsabi sa amin na nakabubuti ito dahil kung ang grapevine ay ang religion at ang sinasabing stem ay ang education, at ang sinasabing plant ay tayo, ang mga tao, maganda ito dahil ang pinagsamang education at religion o ang grapevine at stem, ay ang nagbibigay ng food for the plant to live, maganda ang kalalabasan nito, ang loving plant. At kung ang religion daw ay malinaw at maliwanag na ginaguide ang education, maganda at makabubuti ang kalalabasan nito. Sa huling parte, inihahalintulad ni Rizal ang Edukasyon ng tao kung wala ang religion sa isang barkong nawalan ng elesi na sumusugod sa dagat habang bumabagyo, kumikidlat at sa galit na galit na mga alon. Sabi ni Rizal sa tula na kahit gaano ka brutal ang labanan kung walang gabay na relihiyon ang edukasyon lulubog at lulubog ang barko at lalamunin ng galit na dagat hanggang sa kawalan.

Sa huling taludtod naman, inihahalintulad ni Rizal ang religion at education sa dew at meadow. Na kung ang dew, relihiyon, ay nagbibigay pundasyon, lakas at suporta sa meadow, education, pagdating ng tagsibol, ang mga bulaklak, ang tao, ay maglalabasan para pagandahin at sambahin ang lupa. At sa ganito ngang paraan, palalaguin ng relihiyon ang edukasyon para lalong mapagyabong at humalimuyak ang mga bulaklak – para maging ganap ang pagkatao ng mamamayan.

Isa ang tulang ito na mapagpapatunay kung gaano karelihiyoso si Rizal at kung gaano niya pinapahalagahan ang edukasyon.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home